Rabaty i promocje

Rekrutacja trwa 😉 przygotowaliśmy rabaty i promocje. Zapraszamy do kontaktu, tel. 502 479 005

Czyste Przedszkole

Jako jedyni w okolicy 😉 przystąpiliśmy do Programu Czyste Przedszkole, w ramach którego cyklicznie ozonujemy pomieszczenia Gadu Gadu 😉

O Nas

Najwięcej zajęć w cenie czesnego
Zajęcia dodatkowe
Nie tylko matematyka ;)
Plan dnia
Atrakcje
Najwięcej zajęć w cenie czesnego

Najwięcej zajęć w cenie czesnego

Wszystkie zajęcia i zabawy dostosowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań Dzieci oraz sprzyjają ich wszechstronnemu, harmonijnemu rozwojowi.

1. „Zdrowy Przedszkolak” – zabawy i zajęcia sprzyjające zdrowiu Dzieci ukierunkowane w szczególności na:

 • właściwe odżywianie się,
 • naukę i przestrzeganie zasad higieny,
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe.

2. Zajęcia i zabawy literacko-językowe.

3. Matematyka sensoryczna – siłownie umysłowe.

4. J. angielski i j. rosyjski w codziennym użyciu.

5. „Gimnastyka buzi i języka” – profilaktyka logopedyczna zaburzeń mowy.

6. Zabawy i zajęcia grafomotoryczne i paluszkowe przygotowujące do nauki pisania.

7. Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem:

 • kinezjologii edukacyjnej,
 • metody twórczej ekspresji ruchowej,
 • ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • opowieści ruchowej.

8. Zajęcia i zabawy przyrodniczo-ekologiczne.

9. Zajęcia i zabawy muzyczne.

10. Zajęcia i zabawy plastyczne.

11. Zajęcia i zabawy techniczne.

13. Bajkoterapia.

14. Hortiterapia.

15. Naukę j.polskiego Dzieci dwujęzyczne według programu autorskiego.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu, oferujemy również wszystkim Dzieciom, szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, umożliwiających kształtowanie Dziecięcych zdolności i zainteresowań.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę instruktorów:

 • j. angielski,
 • rytmika,
 • taniec współczesny,
 • karate,
 • robotyka,
 • warsztaty bębniarskie,
 • balet,
 • nauka gry na pianinie,
 • warsztaty teatralne.
Nie tylko matematyka ;)

Nie tylko matematyka ;)

W trosce o harmonijny rozwój Gadusiów 😉 opieramy swoją pracę o kilka działów:

1. Ćwiczenia praktycznego życia

Zajęcia podejmowane w przedszkolu odpowiadają naturalnej aktywności Dziecka. Celem tego rodzaju działań jest nauka konkretnych czynności potrzebnych w codziennym życiu. Częste ich powtarzanie prowadzi do poprawnej koordynacji i zharmonizowania ruchów Dziecka, doskonali motorykę i orientację w przestrzeni, a przede wszystkim uczy samodzielności. Wiele ćwiczeń, które wykonują Dzieci w ramach ćwiczeń praktycznego życia dotyczą higieny i czynności samoobsługowych.

2. Kształcenie zmysłów

Przywiązujemy dużą wagę do rozwijania zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu , które są tak istotne w poznawaniu siebie i otoczenia. W pracy z dziećmi stosujemy Metodę Dobrego Startu, która sprzyja optymalnemu rozwojowi funkcji percepcyjno-motorycznych i ich koordynacji. Dzięki temu rozwój psychoruchowy jest harmonijny, a Dziecko osiąga pełną dojrzałość szkolną.

3. Przyswajanie kultury życia

Obejmuje wiedzę z zakresu kindersztuby / savoir – vivre / – umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Jak napisała Nadine de Rothschild: „Dziecko może być prześliczne albo wyjątkowo mądre, jeśli jednak jest źle wychowane – pomimo wszystkich zalet zapamięta się je jako okropne”. Pozwalamy Dziecku ujawniać swoje emocje, a jednocześnie uczymy panować nad nimi. Dbamy o wysoką samoocenę i pewność siebie dziecka. Mamy program dla Dzieci nieśmiałych, lękliwych, czy biernych. Uczymy radzenia sobie ze stresem Dziecięcym. W ramach tego działu zajmujemy się także odkrywaniem bogactwa życia w świecie natury i kultury. Uświadamiamy Dziecku potrzebę harmonijnego współżycia człowieka z przyrodą oraz troski o świat roślin i zwierząt. Dostarczamy wiedzy z zakresu geografii, biologii, historii, astronomii. Poznajemy wartości kultury regionalnej, wzmacniamy poczucie przynależności, tożsamości narodowej i patriotyzmu.

4. Wychowanie zdrowotne

Wdrażamy zdrowy styl życia wykorzystując wrodzoną aktywność Dziecka i jego potrzebę ruchu. Dbamy o prawidłową sylwetkę Dziecka wykonując  ćwiczenia z elementami  gimnastyki korekcyjnej zapobiegającej powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy. Troszczymy się o sprawność fizyczną Dzieci i rozwój takich cech jak: zwinność, szybkość, siła, orientacja w przestrzeni, poczucie równowagi. Zajęcia będą odbywać się w Sali lub na powietrzu w postaci zabaw ruchowych, spacerów i wycieczek.

5. Edukacja językowa

Dotyczy nauki pisania i czytania. Ma na celu rozwój i doskonalenie motoryki, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji ruchów ręki, oka, analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. Sprzyja rozwijaniu zmysłów i pamięci niezbędnej do nauki czytania. Wzbogaca słownictwo, koryguje wady wymowy i rozwija umiejętność konstruowania swobodnych wypowiedzi Dziecka.

6. Edukacja matematyczna

Poprzez praktyczne doświadczanie, porównywanie wielkości, objętości, wymiarów Dzieci poznają podstawowe reguły matematyczne. Rozwijamy myślenie Dziecka nawiązując do koncepcji rozwoju znakomitego psychologa J. Piageta. Jest ono podstawą uczenia się matematyki.

Plan dnia

Plan dnia

6.30 – 8.00
Schodzenie się Dzieci i ich przywitanie, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi Dziecka, zabawy stymulujące prawidłowy rozwój mowy,
8.00 – 8.15
Gimnastyka poranna.
8.15 – 8.30
Przygotowanie do śniadanie, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
8.30 – 9.00
Śniadanie – kształtowanie nawyku estetycznego, i samodzielnego spożywania posiłków oraz kulturalnego zachowania się przy stole.
9.00 – 10.00
Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze wg programu wychowania przedszkolnego.
10.00 – 11.45
Wyjścia na spacery i wycieczki, gry i zabawy na powietrzu, zajęcia sportowe, obserwacja przyrody. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych gry i zabawy w sali, praca indywidualna i grupowa, warsztaty plastyczne, profilaktyka logopedyczna, zabawy z językiem polskim i językiem angielskim, zabawy w elementami medytacji i jogi.
11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
12.00 – 12.30
Obiad I – drugie danie – kształtowanie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.
12.30 – 13.45
Zajęcia wyciszające: muzyka relaksacyjna, czytanie bajek, słuchanie bajek-grajek, leżakowanie, zabawy konstrukcyjne i tematyczne.
13.45 – 14.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-porządkowe.
14.00 – 14.30
Obiad II – zupa. Kształtowanie nawyku estetycznego, i samodzielnego spożywania posiłków oraz kulturalnego zachowania się przy stole.
14.30 – 15.00
Zajęcia i zabawy językowe: j. polski, j. angielski.
15.00 – 15.30
Zabawy z inicjatywy Dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zajęcia integracyjne, konstrukcyjne, gry planszowe.
15.30 – 16.00
Podwieczorek
16.00 – 17.00
Oczekiwanie na rodziców. Zajęcia integracyjne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne wg uznania Dziecka.

Atrakcje

Atrakcje

Że wymienimy tylko kilka 😉

 • wyjścia do teatru, kina,
 • przedstawienia teatralne na terenie placówki,
 • koncerty muzyczne,
 • urodzinki i uroczystości okolicznościowe,
 • wyjazdy do Ogrodu Botanicznego, Skansenu, gospodarstwa agroturystycznego,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • zajęcia terapii indywidualnej z Dziećmi prowadzone przez specjalistów z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki (bezpłatne przy „Orzeczeniu wspomagania rozwoju” lub „Orzeczeniu o kształceniu specjalnym”, odpłatnie dla pozostałych Dzieci).

Atrakcje Października

1 października – Światowy Dzień Ptaków – zajęcia tematyczne; Gadusie poszukują jesieni.
4 października – Światowy Dzień Zwierząt – warsztaty tematyczne.
8 października – Dzień pokazywania języków … Profesorowi. Po co nam ten język? – zabawy usprawniające aparat mowy.
10 października – Dzień Kolejarza – zabawy wzbogacające wiedzę Dzieci.
11 października – Dzień Dziewczynek – „tańce, zabawy, swawole”.
15 października – Czy czekolada jest zdrowa? – wycieczka do Fabryki Czekolady w Lublinie.
18 października – Dzień Poczty Polskiej i Listonosza – spacer na pocztę, spotkanie z Listonoszem.
22 Października – 100 lat dla Ninki i Adasia – świętujemy urodzinki.
25 października – Dzień Kundelka – Zaproszenie dla Rodzica z pieskiem?
28 października – Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów – rozpoznawanie i próby nazywania emocji.

Przysłowie miesiąca:
„Październik chodzi po kraju, wygania ptaki z gaju”

Zwierzę miesiąca: Żółw

Realizowane tematy:

1. Jesienne klimaty
2. W zdrowym ciele zdrowy duch
3. Jak to z filmem było
4. Kodowanie na dywanie

Profesor ;)

Prof. Zbigniew Tarkowski stale przebywa w Gadu Gadu 😉 Jest w naszej Kadrze 😉 Prowadzi bezpłatne warsztaty dla Rodziców celem doskonalenia umiejętności wychowawczych. Gwarantuje też wszystkim Gadusiom bezpłatną konsultację profesorską w zakresie zaburzeń zachowania, emocji i mowy oraz prowadzi niektóre zajęcia 😉

O Profesorze – Działalność dydaktyczna

Prowadzone przedmioty:

 • Patologia i rehabilitacja mowy.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Psychologia.
 • Psychologia prenatalna i prokreacyjna.

Działalność naukowa:

 • Patologia mowy.
 • Komunikacja interpersonalna i jej pomiar.
 • Psychofizjologia jąkania.
 • Postawy wobec osób z zaburzeniami mowy a jakość ich życia.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy oraz komunikacji słownej.
 • Psychologia zdrowia i choroby.

Więcej na stronie www Uniwersytetu Medycznego

 

„Prof. Zbigniew Tarkowski: Trzy języki to dla Dzieci nie problem. Zazwyczaj” – Kurier Lubelski

Z prof. Zbigniewem Tarkowskim, kierownikiem Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy UM, rozmawia Aleksandra Dunajska. Zobacz dzisiejsze wydanie internetowe Kuriera Lubelskiego Mama z Polski, tata z Ukrainy, mieszkają w Anglii. W jakim języku będzie mówiło urodzone tam dziecko? Trudno wyrokować. Dzieci z przeprowadzonych przez nas badań (31 rodzin dwujęzycznych, dzieci od 3 do 7 lat, matki głównie Polki, ojcowie mówili m.in. po arabsku, angielsku, hiszpańsku) najlepiej mówiły po polsku albo w języku kraju zamieszkania (…)

Cały artykuł na stronie Kuriera Lubelskiego

Zgłoszenie on-line

W rekrutacji przewidzieliśmy liczne RABATY I PROMOCJE 😉

Kliknij by zgłosić Dziecko

 

Kontakt

Centrum Malucha „Gadu-Gadu”, ul. Dziewanny 1/2A,  20 – 539 Lublin. Przyjmujemy Dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. Jesteśmy placówką nie feryjną, tzn. pracujemy bez przerwy wakacyjnej ;). W rekrutacji przewidzieliśmy liczne

 

RABATY I PROMOCJE

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY 😉 ZAPRASZAMY

tel. 502 479 005